Ωκεανογραφικά στοιχεία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αποχετευτικά έργα Θεσσαλονίκης Συνθετική έκθεση μέχρι τέλος 1988 - Β' Φάση: 1988-1991

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση Υδρευσης και Αποχέτευσης Δ6, ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , [199-]
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.21 ΩΚΕ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη