Παραπομπή APA

Βασιλειάδης Κων/νος Χ. (2004). Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας: ανθεκτικότητα (αντοχή, μεταβολή μήκους και προφίλ χλωριόντων) σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας με και χωρίς αναστολέα διάβρωσης Ca(NO2)2 έναντι ταυτόχρονης δράσης SO4= και CI-. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Βασιλειάδης Κων/νος Χ. Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας: ανθεκτικότητα (αντοχή, μεταβολή μήκους και προφίλ χλωριόντων) σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας με και χωρίς αναστολέα διάβρωσης Ca(NO2)2 έναντι ταυτόχρονης δράσης SO4= και CI-. Ξάνθη, 2004.

Παραπομπή MLA

Βασιλειάδης Κων/νος Χ. Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας: ανθεκτικότητα (αντοχή, μεταβολή μήκους και προφίλ χλωριόντων) σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας με και χωρίς αναστολέα διάβρωσης Ca(NO2)2 έναντι ταυτόχρονης δράσης SO4= και CI-. Ξάνθη, 2004.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.