Ερευνες για τον προσδιορισμό της υδραυλικής αγωγιμότητας αλλουβιακών σχηματισμών στις όχθες του ποταμού Νέστου στη θέση Γαλάνη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πούλιου Ε., Ζορμπάς Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ