Εργαστηριακός έλεγχος συρρίκνωσης & τριαξονικής θλίψης UU αργιλικών εδαφών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πολάκης Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ