Μία κριτική για την ανάλυση ρευστοποίησης των στείρων υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουτζούρης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Παρόμοια τεκμήρια