Παραπομπή APA

Λώλης Κ. (2004). Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού - υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε εναλλασσόμενη φόρτιση - ενίσχυση με λεπτό μανδύα. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Λώλης Κ. Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού - υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε εναλλασσόμενη φόρτιση - ενίσχυση με λεπτό μανδύα. Ξάνθη, 2004.

Παραπομπή MLA

Λώλης Κ. Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού - υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε εναλλασσόμενη φόρτιση - ενίσχυση με λεπτό μανδύα. Ξάνθη, 2004.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.