Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού - υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε εναλλασσόμενη φόρτιση - ενίσχυση με λεπτό μανδύα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λώλης Κ., Φαγκρίδας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Φυσική περιγραφή:129σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:624.17723 - (Δοκοι:Θεωρια κατασκευων)
624.1772 - (Υποστυλωματα:Θεωρια κατασκευων)
624.18341 - (Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική Μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)