Σχεδιασμός συστήματος αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λάζογλου Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ