Μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας έναντι δράσης CI- και θειικών ιόντων. επίδραση του είδους του τσιμέντου και CNI αναστολέα διάβρωσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουτεβέλη Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.136 Μ