Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό χημικών και συγγενών με τη χημεία όρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ευσταθίου Κων/νος Η.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Π 540.3 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη