Πανελλήνιο συνέδριο ασφαλτοσκυροδέματος και εύκαμπτων οδοστρωμάτων (1ο:1992:Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο συνέδριο ασφαλτοσκυροδέματος και εύκαμπτων οδοστρωμάτων, ΑΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιών και Οργάνωσης - Εργ.Οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1992
Θέματα:

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.85 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη