Μη γραμμική ανάλυση - του υλικού - κελύφων ενισχυμένων με δοκούς με τα πεπερασμένα στοιχεία TRIC ΚΑΙ BEC

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκισάκης Ανδρέας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Δομοστατικής - Εργ. Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.101515 Γκ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη