Δραστηριότητες ΤΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος ανασκόπηση της περιόδου 1996-2004

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 4522
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη