Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του Διοξειδίου του Θείου στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης με την μέθοδο της παραροσανιλίνης (P.R.A.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βινιέρης Απόστολος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1989
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ