Επισκόπηση ιδιοτήτων και σχεδιασμός μηχανισμών μεγέθυνσης κίνησης πιεζοηλεκτρικών διεγερτών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκολές Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομ. Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΗ