Δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρμοδιότητες και συμμετοχή στον σχεδιασμό του χώρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιατρού Σταύρος, Κουδούνη Αμαλία, Νικολακοπούλου Μαρία, Χασομέρη Σταματίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Αειφόρος Ανάπτυξη
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Περιφερειακά Προγράμματα
Κοινοτικά Προγράμματα
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ιστορική Εξέλιξη
Περιφερειακή Διοίκηση
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Πίνακας αρμοδιότητας έγκρισης μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού - πολεοδομικών ρυθμίσεων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2078
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available