Παραπομπή APA

Ψυχάρης Ιωάννης Ν. (2005). Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των στυλών του Ολυμπίου Διός - εφαρμογή στη διερεύνηση της σεισμικής ιστορίας της Αθήνας: Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος του Ο.Α.Σ.Π. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Ψυχάρης Ιωάννης Ν. Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των στυλών του Ολυμπίου Διός - εφαρμογή στη διερεύνηση της σεισμικής ιστορίας της Αθήνας: Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος του Ο.Α.Σ.Π. Αθήνα, 2005.

Παραπομπή MLA

Ψυχάρης Ιωάννης Ν. Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των στυλών του Ολυμπίου Διός - εφαρμογή στη διερεύνηση της σεισμικής ιστορίας της Αθήνας: Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος του Ο.Α.Σ.Π. Αθήνα, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.