Πρόβλεψη των χαρακτηριστικών ροής γεωθερμικών ρευστών στο σωλήνα της γεωτρήσεως

Τα γεωθερμικά ρευστά, "μέσης" κυρίως ενθαλπίας, βρίσκονται μέσα στο σωλήνα της γεωτρήσεως σε κατάσταση διφασικού μίγματος. Το είδος της ροής του μίγματος αυτού επηρεάζει την συνολική πτώση πιέσεως μεταξύ ταμιευτήρα και κεφαλής και φυσικά την απόδοση της γεωτρήσεως. Βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση της ροής είναι τα θερμοδυναμικά χαρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καράμπελας Α., Ζαχαρούλης Ν.Δ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1982
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1ο:1982:Θεσσαλονίκη) . παράρτημα
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ