Μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα

Η ενεργειακή κρίση διαμόρφωσε νέες συνθήκες που επιβάλλουν την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Στον Ελλαδικό χώρο το 80% του υδροδυναμικού παραμένει ανεκμετάλλευτο ενώ η αξιοποίηση των θέσεων μικρών Υδροηλεκτρικών Εργων είναι ελάχιστη, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου έχει γίνει εντυπωσιακή εκμετάλλευση του δυναμικού αυτού. Σε 80 περί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νικητόπουλος Κώστας, Στεφανάκος Γιάννης
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1982
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1ο:1982:Θεσσαλονίκη) . παράρτημα
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ