Χωροταξικό σχέδιο Περιφέριεας Θεσσαλίας - παράκτια ζώνη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δασκαλάκης Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν. Λάρισας: Πρακτικά συνεδρίου (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν. Λάρισας (1999 : Λάρισα) : Πρακτικά συνεδρίου / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Αειφόρος Ανάπτυξη
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Χωροταξικές Μελέτες
Οδικό Δίκτυο
Τουριστική Ανάπτυξη
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1842

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 173

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.47914954 Τ