Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα - αιολικό πάρκο Κύθνου

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά για την Αιολική ενέργεια στην χώρα μας καθώς και για τα προβλήματα που παρουσιάζονται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των νησιών μας. Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι δυσκολίες για την εξεύρεση των καταλλήλων θέσεων για την εκμετάλλευση του ανέμου και τονίζεται η σημασία τους από οικονομική και τεχνική απο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζηβασιλειάδης Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1982
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1ο:1982:Θεσσαλονίκη) . παράρτημα
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ