Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος (2003 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος, ΤΕΕ - Τμ. Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ΤΕΕ, ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2003
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Επαγγελματικά Θέματα
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
Εκπαίδευση Μηχανικών
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου στο Διαδίκτυο
Περιγραφή τεκμηρίου:Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Για την έκδοση των πρακτικών βλέπε Μ 2563
Φυσική περιγραφή:2 τ. ; [380 σ.] (τ.1) ; [400 σ.] (τ.2) ; 1 cd-rom
DEWEY Γενικού θέματος:370 - (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)