Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος (2003 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος, ΤΕΕ - Τμ. Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ΤΕΕ, ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2003
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Επαγγελματικά Θέματα
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
Εκπαίδευση Μηχανικών
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου στο Διαδίκτυο

Παρόμοια τεκμήρια