Οδηγία για την αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών που αφορούν τα κτηματολογικά διαγράμματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΚΧΕ, Κτηματολόγιο Α.Ε.
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Θεσσαλονίκη : Κτηματολόγιο Α.Ε. , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ