Παραπομπή APA

Βαλταδώρος Αντώνιος Α. (1982). Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης καί Σταγών: Ο Σκυλόσοφος. Αθήναι: [χ.ο.].

Παραπομπή Chicago Style

Βαλταδώρος Αντώνιος Α. Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης καί Σταγών: Ο Σκυλόσοφος. Αθήναι: [χ.ο.], 1982.

Παραπομπή MLA

Βαλταδώρος Αντώνιος Α. Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης καί Σταγών: Ο Σκυλόσοφος. Αθήναι: [χ.ο.], 1982.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.