Παραπομπή APA

Μαρκιανός Στέλιος. (2005). Αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα: Το θεσμικό πλαίσιο ως παράγοντας προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδυτών.

Παραπομπή Chicago Style

Μαρκιανός Στέλιος. Αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα: Το θεσμικό πλαίσιο ως παράγοντας προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδυτών. 2005.

Παραπομπή MLA

Μαρκιανός Στέλιος. Αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα: Το θεσμικό πλαίσιο ως παράγοντας προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδυτών. 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.