Παραπομπή APA

Ραυτόπουλος Θ. (1945). Η Αντλία θερμότητος και αι εφαρμογαί της εις την ενεργειακήν οικονομίαν. Αθήναι: Εκδόσεις Παπαζήση.

Παραπομπή Chicago Style

Ραυτόπουλος Θ. Η Αντλία θερμότητος και αι εφαρμογαί της εις την ενεργειακήν οικονομίαν. Αθήναι: Εκδόσεις Παπαζήση, 1945.

Παραπομπή MLA

Ραυτόπουλος Θ. Η Αντλία θερμότητος και αι εφαρμογαί της εις την ενεργειακήν οικονομίαν. Αθήναι: Εκδόσεις Παπαζήση, 1945.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.