Παραπομπή APA

Πανταζής Α. (1994). Οι τελευταίες χωροταξικές και άλλες επιλογές "κλίμακας" και το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πρωτεύουσας.

Παραπομπή Chicago Style

Πανταζής Α. Οι τελευταίες χωροταξικές και άλλες επιλογές "κλίμακας" και το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πρωτεύουσας. 1994.

Παραπομπή MLA

Πανταζής Α. Οι τελευταίες χωροταξικές και άλλες επιλογές "κλίμακας" και το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πρωτεύουσας. 1994.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.