Υγειονομική διάταξις περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας - Γεν. Δ/νσις Υγιεινής
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εν Αθήναις : Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας - Γεν. Δ/νσις Οικισμού , 1964
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 3176
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη