Πειραματική προσομοίωση βιολογικής ασβεστοποίησης in vitro

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κωτσιονόπουλος Νίκος, Μαράντος Σωτήρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ