Ανάκτηση φωσφόρου από υδατικά μέσα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραναστάσης Κων/νος, Μπούρας-Σουλιμάς Θεόδωρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν.Πατρών Πολ.Σχ. Τμ.ΧΜ Εργ.Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 661.0712 Κ