Ανάλυση ροής φορτίου με την επαναληπτική μέθοδο Newton-Raphson, σε δίκτυο που είναι ενσωματωμένος ο ενοποιημένος ελεγκτής ροής ισχύος (UPFC)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κανταρτζής Μιχαήλ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργ.Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρησιμοποίησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.319 Κ