Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Λάρισα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2005
Λέξη-Κλειδί:Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
Τεχνολογία
Μηχανικοί
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας