Μηχανισμοί πρόβλεψης και ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κυκλοφορία οχημάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταθόπουλος Αντώνης, Αμπακούμκιν Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Πηγή:Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . Α' Μέρος
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1992 ; τεύχ. 1 , σ. 60-67
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Εργαστηριακές Δοκιμές
Κυκλοφοριακό
Ελεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Αυτοκίνητο
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (απο την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1202.1

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 1/92

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 413