Ανάλυση απόδοσης αμιγώς οπτικής πύλης XOR υλοποιημένης με το μη γραμμικό συμβολόμετρο Sagnac βασισμένο σε οπτικό ενισχυτή ημιαγωγού (Semiconductor Optical Amplifier)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΗΜ & Μηχ.Υπολογιστών - Εργ.Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.380414 Π