Εκπαίδευση για την υγιεινή και το HACCP-Το έργο και η προσφορά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιάννου Β., Τζιά Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων - εφαρμογή HACCP: εμπειρίες - προβλήματα - εξελίξεις - πιστοποίηση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Διαχείριση ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων - εφαρμογή HACCP : εμπειρίες - προβλήματα - εξελίξεις - πιστοποίηση (2005 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σύστημα HACCP
Τρόφιμα
Ασφάλεια Τροφίμων
Ελεγχος Ποιότητας
Διαχείριση Ασφάλειας
Εκπαίδευση
ΑΕΙ
Εργατικό Δυναμικό
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2095