Παραπομπή APA

Καλλιγάς Α.Σ. (1972). Μύκονος - Δήλος - Ρήνεια: Χωροταξική - ρυθμιστική μελέτη του συμπλέγματος των τριών νήσων μετά πολεοδομικών -ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών και ζωνών αναπτύξεως. [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Καλλιγάς Α.Σ. Μύκονος - Δήλος - Ρήνεια: Χωροταξική - ρυθμιστική μελέτη του συμπλέγματος των τριών νήσων μετά πολεοδομικών -ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών και ζωνών αναπτύξεως. [χ.τ.], 1972.

Παραπομπή MLA

Καλλιγάς Α.Σ. Μύκονος - Δήλος - Ρήνεια: Χωροταξική - ρυθμιστική μελέτη του συμπλέγματος των τριών νήσων μετά πολεοδομικών -ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών και ζωνών αναπτύξεως. [χ.τ.], 1972.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.