Παραπομπή APA

Παναγιωτόπουλος Τριαντάφυλλος. (2005). Πιλοτική μελέτη δύο οικισμών: ενός συμβατικού και ενός με βάση τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Παναγιωτόπουλος Τριαντάφυλλος. Πιλοτική μελέτη δύο οικισμών: ενός συμβατικού και ενός με βάση τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Ξάνθη, 2005.

Παραπομπή MLA

Παναγιωτόπουλος Τριαντάφυλλος. Πιλοτική μελέτη δύο οικισμών: ενός συμβατικού και ενός με βάση τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Ξάνθη, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.