Πιλοτική μελέτη δύο οικισμών ενός συμβατικού και ενός με βάση τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Φυσική περιγραφή:154σ. : εικ., πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:721.0467 - (Βιοκλιματική αρχιτεκτονική:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός)
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)