Ο ρόλος των φορέων πιστοποίησης στον έλεγχο και στη πιστοποίηση δομικών υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πελτέκης Σ., Βλαχάκης Μαθιός
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων (2005 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Κοινοτικές Οδηγίες
Πιστοποίηση
Δημόσια Εργαστήρια
Σήμανση CE
Πρότυπα
Προδιαγραφές
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2097

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 658.562 Ρ