Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων του έτους 1989 στη μείζονα περιοχή Θεσσαλονίκης. Εφαρμογή των προδιαγραφών σχεδιασμού κόμβων, σήμανσης και φωτισμού για αύξηση της οδικής ασφάλειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αβραμίδης Ευστάθιος, Μισαηλίδου Αναστασία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ. Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1991
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 629.04 ΑΒΡ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη