Εκτίμηση της ζήτησης, ανεύρεση κατάλληλων χώρων και χαρακτηριστικά στάθμευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αδάκτυλος Μιχαήλ, Ζερμάς Αλέξανδρος, Κοτσερώνης Σωτήρης, Μπρόζος Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1990
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 629.0409495 ΑΔΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη