Παραπομπή APA

Μαρκέτος Ευάγγελος Γ. (1963). Ελαστική - απολύτως πλαστική διανομή των τάσεων εις πλάκας μετ' εγκοπών υπό συνθήκας επιπέδου εντάσεως. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Μαρκέτος Ευάγγελος Γ. Ελαστική - απολύτως πλαστική διανομή των τάσεων εις πλάκας μετ' εγκοπών υπό συνθήκας επιπέδου εντάσεως. Αθήναι, 1963.

Παραπομπή MLA

Μαρκέτος Ευάγγελος Γ. Ελαστική - απολύτως πλαστική διανομή των τάσεων εις πλάκας μετ' εγκοπών υπό συνθήκας επιπέδου εντάσεως. Αθήναι, 1963.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.