Κτήριο γραφείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλσαμάκης Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Πηγή:Ζυγός , Μάρ. , 1959 ; τεύχ. 40 , σ. 33-35
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια Γραφείων
Διαδίκτυο:Η πρόσοψις επί της οδού Κολοκοτρώνης. (Πηγή: Ζυγός, 1959, τεύχ.40)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 700