Διερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάμιξης φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και θραυστού αμμοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωμένων μιγμάτων με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή και τσιμέντο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κόλιας Στυλιανός, Jouni R.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (2ο : 2005 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας
Λέξη-Κλειδί:Ασφαλτικά Γαλακτώματα
Ασφαλτομίγματα
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2070

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1355