Σχέδιο δόμησης μιας γενικής τεχνικής έκθεσης στον τομέα της επιστήμης και τεχνικής του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ρόκος Δημήτρης
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Αύγ. 1978 ; τεύχ. 8 , σ. 106-115
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικές Εκθέσεις
Αγρονόμοι - Τοπογράφοι Μηχανικοί
Επαγγελματικά Θέματα
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 8/78