Παραπομπή APA

Σολδάτος Δημήτριος. (2005). Δημόσια έργα: κωδικοποιημένη νομοθεσία δημοσίων έργων και μελετών - ερμηνεία - νομολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ. Δημοπούλου.

Παραπομπή Chicago Style

Σολδάτος Δημήτριος. Δημόσια έργα: κωδικοποιημένη νομοθεσία δημοσίων έργων και μελετών - ερμηνεία - νομολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ. Δημοπούλου, 2005.

Παραπομπή MLA

Σολδάτος Δημήτριος. Δημόσια έργα: κωδικοποιημένη νομοθεσία δημοσίων έργων και μελετών - ερμηνεία - νομολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ. Δημοπούλου, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.