Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων (1991 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Λέξη-Κλειδί:Θερμομονωτικά Υλικά
Θερμομόνωση
Ανελκυστήρες
Κτίρια
Καύση
Οικοδομικές Αδειες
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 240
Μ 241
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη