Εφαρμογή των κυψελιδωτών αυτομάτων στη μελέτη του DNA

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσιράκη Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΗΜ & Μηχ.Υπολογιστών - Τομ.Ηλεκτρονικής & Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής - Εργ.Ηλεκτρονικής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 660.6 Τ