Παραπομπή APA

Γεωργάτου Χριστίνα. (2005). Αναγωγή ανεμολογικών δεδομένων στην ποιοτική εκτίμηση του αιολικού δυναμικού: Εφαρμογή σε αιολικά πεδία της Κρήτης με χρήση GIS. Χανιά.

Παραπομπή Chicago Style

Γεωργάτου Χριστίνα. Αναγωγή ανεμολογικών δεδομένων στην ποιοτική εκτίμηση του αιολικού δυναμικού: Εφαρμογή σε αιολικά πεδία της Κρήτης με χρήση GIS. Χανιά, 2005.

Παραπομπή MLA

Γεωργάτου Χριστίνα. Αναγωγή ανεμολογικών δεδομένων στην ποιοτική εκτίμηση του αιολικού δυναμικού: Εφαρμογή σε αιολικά πεδία της Κρήτης με χρήση GIS. Χανιά, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.